Downloads Wegwijs


Jong Nederland en de Wmo


Op deze pagina vind je interessante downloads die je kunnen helpen als je aan de slag gaat met de Wmo.

Toespraak


Op 23 april 2007 organiseerde de gemeente Tilburg een verkennende bijeenkomst voor jeugdverenigingen. Zij werden gehoord over hun rol binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (=Wmo). Vanuit de gemeente Tilburg kwam aan Bart Donders, voorzitter landelijk bestuur én toen nog voorzitter van een lokale afdeling in Tilburg, het verzoek om een toespraak te houden over hoe Jong Nederland gestalte kan geven aan doelstellingen van de Wmo gestaafd met voorbeelden uit de praktijk.

De uitkomsten van de bijeenkomst heeft de gemeente Tilburg gebruikt voor het verder vormgeven van hun Wmo beleid in het kader van de prestatievelden 1, 2, 4 en 5. Wij bevelen van harte aan om aan dergelijke bijeenkomsten deel te nemen. Daarmee zet je Jong Nederland binnen je gemeente op de kaart! Heb je zelf een toespraak geschreven, een bijeenkomst bijgewoond? We horen graag jullie ervaringen!

De toespraak van Bart Donders kun je hieronder downloaden, gebruiken en naar behoeven aanpassen voor je eigen situatie of wanneer je als voorzitter/bestuurslid van Jong Nederland voor een dergelijke bijeenkomst wordt uitgenodigd.

Overzicht ´Jeugdvereniging Jong Nederland en de Wmo´


Dit is een overzicht waarin Jong Nederland wordt gepresenteerd als belangrijke ‘speler’ binnen de Wmo. Het overzicht geeft een kader: je kan het zelf aanpassen naar de situatie van je eigen afdeling en bijvoorbeeld foto’s invoegen. Voor de ‘blauwe’ tekst geldt dat je erover na moet denken hoe de situatie is bij jouw afdeling.

Download hieronder ‘Jeugdvereniging Jong Nederland en de Wmo’. Dier kun je ook een voorbeeldbrief downloaden die je mee kunt sturen naar je gemeente. Pas de brief aan met je eigen afdelingsgegevens. 

Een aantal algemene tips


· Op papier heb je nu staan wat het belang is van jouw jeugdvereniging in jouw gemeente. Je laat zien dat je vereniging “Wmo-proof” is. Om het ook allemaal vorm te geven is het noodzakelijk dat je een netwerk opbouwt. Dit vergt wat meer energie en tijd in het begin, maar je hebt er heel lang baat bij.

· Weet wie bij de gemeente de verantwoordelijke wethouder, de ambtenaar Wmo en de ambtenaar Jeugdbeleid zijn. Gemeenten zijn verplicht een Wmo-raad op te richten. Zijn de vrijwillig jeugd- en jongerenverenigingen vertegenwoordigd in de Wmo-raad?

· Noem per prestatieveld duidelijke voorbeelden (waar mogelijk).

· Maatschappelijke stages zijn verplicht in voortgezet onderwijs. Neem contact op met de middelbare school bij jou in de buurt en laat weten wie je bent, wat je biedt en welke (snuffel)stages je hebt. Ontwikkel een relatie met middelbare scholen bij jou in de buurt. Allebei hebben jullie in het kader van de Wmo iets aan elkaar.

· Denk buiten de kaders! Maak eens kennis met een stichting die zich met ouderenwerk bezighoudt. Of vluchtelingenwerk, vrouwencommissies en het jongeren- of opbouwwerk. Je weet nooit wat dat kan opleveren.
· Je kunt ook relaties aangaan die financieel iets opleveren. Maak bijvoorbeeld afspraken met de buitenschoolse opvang: biedt hen activiteiten aan of ‘verhuur’ je vrijwilligers aan hen.

· Zorg dat de lokale krant je vereniging weet te vinden. Het is vruchtbaar om een goede relatie te hebben met de pers. Vooral wanneer je met ‘onwaarschijnlijke’ partners, zoals vluchtelingenwerk, een activiteit hebt georganiseerd.

De kernboodschap over de Wmo is:
1. De Wmo biedt kansen om je als vereniging op de kaart te zetten!
2. Zoek contact met je gemeente.
3. Maak gebruik van inspraakmogelijkheden
4. Wie ben je, Wat doe je en met Wie?
5. Werk samen met anderen (sterkere lobby richting gemeente)

Kijk in Wegwijs, de weg naar de gemeente voor meer handige tips