Roken en de wet


Per 1 juli 2008 is hele horeca, sport- en kunst- en cultuursector rookvrij. Roken wordt vanaf die datum door de overheid niet meer toegestaan in sportkantines, verenigingsgebouwen, sociëteiten, schouwburgen, theaters en festivaltenten. Er mag wel gerookt worden in aparte afsluitbare ruimten en op buitenterrassen. Nu is er een speciale handleiding ‘invoering rookvrije horeca, sport en kunst/cultuur’ verschenen die je hieronder kunt downloaden.
De handleiding is bedoeld om de horeca, sport en kunst/cultuur en ook vrijwilligers-organisaties zo goed mogelijk te informeren over de wijzigingen per 1 juli 2008 en te ondersteunen bij de invoering. Het document zet kort de achtergrond en aard van de veranderingen per 1 juli 2008 uiteen, gaat in op de verplichtingen en eisen die voortvloeien uit gewijzigde regelgeving voor deze sectoren, biedt informatie over de handhaving van de rookvrije horeca, sport en kunst/cultuur en geeft antwoord op mogelijke vragen.


Meer informatie over de Tabakswet vindt je ook op onderstaande websites:

www.vwa.nl (informatie over het handhavingsbeleid van de Voedsel en Waren Autoriteit)
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/roken#ref-minvws (informatie van de overheid)