Wet en regelgeving: Brandveiligheid grote tenten

11-06-2019


Sinds vorig jaar is het Besluit brandveilig gebruik en de basishulpverlening overige plaatsen (BGBOP) van kracht. Dit besluit geeft regels over het brandveilig gebruik van voor mensen toegankelijke plaatsen, voor zover dit niet in andere wetgeving is geregeld. Hierbij kun je denken aan grote tenten en evenementen. Daarnaast bevat dit besluit regels over de zogenoemde basishulpverlening op die plaatsen. Voor ons heeft de wetgeving in bepaalde situaties vooral betrekking op het (brandveilig) gebruik van grotere tenten waarin wordt geslapen of waarin activiteiten worden gedaan.

www.jongnederland.nl/informatie/veiligheid/veiligheidsbladen

Vraag op tijd je kampvergunning aan

11-06-2019


Als je op kamp of weekend wilt, moet je een kampvergunning aanvragen. Deze moet minimaal vier weken voor aanvang van het kamp aangevraagd worden door de persoon die de kamp/bivakcursus heeft gevolgd en aanwezig is tijdens het kamp. Tijdens het kamp moet er in ieder geval één persoon aanwezig zijn die de kamp/bivakcursus heeft gevolgd. De aanvraag wordt door het Landelijk Bureau gecheckt en bij akkoord opgestuurd naar de aanvrager. Het aanvraagformulier kampvergunning is te downloaden via het leidinggedeelte van onze website.

Als je nog geen wachtwoord hebt voor het leidinggedeelte van de website: www.jongnederland.nl/wachtwoord-aanvragen.

Zwerfweekend

28-05-2019


Wij wensen de deelnemers en vrijwilligers van het Zwerfweekend heel erg veel plezier!


Kleurwedstrijd Jong Nederland Festival

21-05-2019


Ook in 2019 krijg je korting tijdens het Jong Nederland Festival! Alle minioren, maxioren en junioren zijn welkom op zondag 22 september in BillyBird Park Hemelrijk. Doen jullie mee met de kleurwedstrijd?

Meer informatie & kleurplaten

Kamp/bivakcursus 4-6 oktober

21-05-2019


De volgende Kamp/bivakcursus is van vrijdagavond 4 oktober tot zondag namiddag 6 oktober. Je kunt je hier ook individueel voor aanmelden. We zoeken nog een locatie voor de cursus. Kan het bij jouw afdeling? Laat het ons snel weten.

Meer informatie

Handreiking werkbezoek jeugdorganisaties

02-05-2019


In juni 2018 hebben we samen met andere jeugdorganisaties een brief gestuurd naar wethouders Jeugd in alle gemeenten om aandacht te vragen voor positief jeugdbeleid (www.scouting.nl/nieuws/1018-scouting-nederland-vraagt-met-18-andere-organisaties-aandacht-voor-positief-jeugdbeleid-binnen-gemeentes). We willen onze achterban ondersteunen in het organiseren van een werkbezoek voor hun college en/of gemeenteraad. Een jaar na de verkiezingen kun je zo laten zien wat we doen en waar onze organisatie voor staat.

Het is krachtig om dit lokaal te doen met alle organisaties die positief jeugdbeleid belangrijk vinden. Zo kunnen we het belang van positief jeugdbeleid en de bijdrage die wij aan de samenleving bieden, laten zien.

Ga naar de handreiking

Belangrijkste 5 trends van vrijwillige inzet in 2019

02-05-2019


Het trendrapport ‘Vrijwillige inzet’ geeft de belangrijkste vijf trends weer op het gebied van vrijwilligerswerk:
- Het animo voor het doen van vrijwilligerswerk neemt af.
- Er is een toename van het zoeken naar vrijwilligerswerk via een online platform.
- Vrijwilligers die via een online vrijwilligersplatform aan de slag gaan blijven langer verbonden aan uw organisatie.
- Flexibiliteit is voor vrijwilligers belangrijk.
- Omdenken bij het oplossen van de eigen hulpvraag.

Download hier het trendrapport

Dank jullie wel voor de beursvloer matches!

18-04-2019


Hierbij bedanken we Aces Direct, Interpolis en Deko Verdivas voor de geweldige matches die we hebben gemaakt op de beursvloer.

Idee 1 2019

18-04-2019


Begin april is Idee 1 van 2019 bezorgd. Ben jij ingeschreven als leiding, maar ontvang je Idee niet, laat ons dit dan weten via idee@jongnederland.nl. Mail ons ook als Idee op het verkeerde adres bezorgd wordt of als jullie 2 exemplaren op 1 adres ontvangen en 1 exemplaar voldoende vinden.

De beste tijd, dag, week en maand om vrijwilligers te werven

04-04-2019


Door analyse van duizenden interacties op vrijwilligersplatformen is ontdekt welke tijd, dag, week én maand het meest effectief zijn om vrijwilligers te werven.
* Wellicht verrassend: vrijwilligers blijken met name op kantoortijden in te loggen: tussen 09.00 en 15.00 uur logt 50% van de vrijwilligers in.
* Maandag en dinsdag zijn het meest populair om op zoek te gaan naar vrijwilligerswerk.
* Het najaar blijkt de beste tijd van het jaar om nieuwe vrijwilligers te werven.

Lees verder

Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 .... 33